Use your widget sidebars in the admin Design tab to change this little blurb here. Add the text widget to the Blurb Sidebar!

Buraya hakkımda bişeyler gelicek. Sakin olun genşler . Mühendislerimiz çalışıyor